BUKU AJAR KURVA HIDROSTATIK KAPAL

Authors

Dr. Sunarso Sugeng, A.T.,M.T.
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Sulaiman A.T., M.T.
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dr. Mohd. Ridwan, S.T., M.T.
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Samuel Febriary K, S.T.,M.M.
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Synopsis

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang di laut, pada semua daerah yang mempunyai perairan tertentu. Kapal dengan bentuk dan konstruksinya mempunyai fungsi tertentu yang tergantung, pada tiga faktor utama, yaitu jenis (macam) muatan yang dibawa, bahan baku kapal, daerah operasi (pelayaran) kapal.

Kurva

Published

May 10, 2022